แชร์ข้อความนี้

พญ. วิมลัก

เสือดี

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. วิมลัก

เสือดี

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2547
  • American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine, 2011.
  • Certificated of attendance to the Scientific Program in Homone Therapy Specialty: Endocrinology from