แชร์ข้อความนี้

พญ. วิไลรัตน์

ประเสริฐ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. วิไลรัตน์

ประเสริฐ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ผ่าตัดผ่านกล้อง

ไทรอยด์

ศัลยกรรมเต้านม

ศัลยกรรมเต้านมและต่อมไร้ท่อ

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  , 2548
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  , 2554
  • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ศรีษะ คอ และเต้านม ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2555