แชร์ข้อความนี้

ทพญ. ดร. วิชิดา

ฉวีวรรณกร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ทพญ. ดร. วิชิดา

ฉวีวรรณกร

ความชำนาญ
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2555
  • Ph.D., Dental science (Clinical Training at Department of Pediatric Dentistry and Researches). Division of Infections and Molecular Biology, Kyushu Dental University, Fukuoka. , 2561