แชร์ข้อความนี้

นพ. วิเชียร

จิระบุญศรี

ภาษา: จีนแต้จิ่ว, อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. วิเชียร

จิระบุญศรี

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬา

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

เปลี่ยนข้อเข่า

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • Medical Degree, Lyceum Northwestern, FQD Medical Foundation College of Medicine, Dagupan City, Phili
  • Fellowship of Spine and Arthoplasty, Felix Platter Spital, Basel, Switzerland.
  • Certificate of AO Fellowship, Switzerland.