แชร์ข้อความนี้

นพ. วิชาญ

กาญจนถวัลย์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. วิชาญ

กาญจนถวัลย์

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Clinical Fellowship Training in Sport Medicine & Harvard Shoulder Service
  • Massachsetts General Hospital,harvard Medical School,Boston,U.S.A.