แชร์ข้อความนี้

รศ.นพ. วิชัย

วาสนสิริ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

รศ.นพ. วิชัย

วาสนสิริ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

มะเร็งเต้านม

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Clinical & Research Fellow in Surgical Oncology, Aberdeen University Hospital, UK
  • Clinical & Research Fellow in Breast Cencer, Lincoln County Hospital, UK