แชร์ข้อความนี้

นพ. วีรพล

สอนมีทอง

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. วีรพล

สอนมีทอง

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • Bicol Christian College of Medicine, Legazpi City. พ.ศ. 2549
  • ประกาศนียบัตรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข , 2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน , 2556