แชร์ข้อความนี้

นพ. วีระ

วชิรขจรชัย

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ความชำนาญ: สาขาออร์โธปิดิกส์

นพ. วีระ

วชิรขจรชัย