แชร์ข้อความนี้

พญ. วีณา

เรืองเกรียงสิน

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. วีณา

เรืองเกรียงสิน

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ผ่าตัดสมอง

ความชำนาญ
สาขาประสาทศัลยศาสตร์
สาขาประสาทศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552