แชร์ข้อความนี้

นพ. วัชรินทร์

พานิชเจริญ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. วัชรินทร์

พานิชเจริญ

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ - ผ่าตัดเปลี่ยนข้อ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่าตัดข้อเข่า ข้อสะโพก