แชร์ข้อความนี้

นพ. วสุ

กำชัยเสถียร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. วสุ

กำชัยเสถียร

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน & สาขากุมารเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ ปี พ.ศ. 2542
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ปี พ.ศ. 2548
  • Certificate in Allergy, Immunology and Clinical Laboratory Immunology, All Childern&