แชร์ข้อความนี้

นพ. วสะ

อนุพันธ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. วสะ

อนุพันธ์

ความชำนาญ
เวชปฏิบัติทั่วไป
เวชปฏิบัติทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
  • แพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่ 34 สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ , 2560