แชร์ข้อความนี้

นพ. วรท

ธัญญะกิจไพศาล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. วรท

ธัญญะกิจไพศาล

ความชำนาญ
สาขาวิสัญญีวิทยา
อนุสาขาการระงับปวด
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2549
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์ ปี 2553
  • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาการบำบัดความปวด ศิริราชพยาบาล ปี 2556