แชร์ข้อความนี้

พญ. วราลัคน์

สุภวัตรจริยากุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. วราลัคน์

สุภวัตรจริยากุล

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2554
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจักษุวิทยา , 2561