แชร์ข้อความนี้

พญ. วรรณนิสา

ภู่เจริญ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. วรรณนิสา

ภู่เจริญ

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
สาขากุมารศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2542