แชร์ข้อความนี้

พญ. วัลลภา

วรเมธกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

พญ. วัลลภา

วรเมธกุล

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
  • วุฒิบัตรกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
  • ประกาศนียบัตรผิวหนังเด็ก รพ.จุฬาลงกรณ์