แชร์ข้อความนี้

ทพญ. วัลลภา

จันทร์ประเสริฐ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

ทพญ. วัลลภา

จันทร์ประเสริฐ

ความชำนาญ
ทันตกรรมทั่วไป
ทันตกรรมทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์