แชร์ข้อความนี้

นพ. วันชัย

นัยรักษ์เสรี

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

นพ. วันชัย

นัยรักษ์เสรี

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
ศัลยกรรม - ศัลยกรรมโรคระบบทางเดินปัสสาวะ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ว.ว. ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย