แชร์ข้อความนี้

พญ. วจี

จันปุ่ม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. วจี

จันปุ่ม

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2555