แชร์ข้อความนี้

พญ. วชิราภรณ์

คูณรังษีสมบูรณ์

พญ. วชิราภรณ์

คูณรังษีสมบูรณ์

ความชำนาญ
อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553