แชร์ข้อความนี้

พญ. วรปารี

สุวรรณฤกษ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. วรปารี

สุวรรณฤกษ์

ความชำนาญ
สาขารังสีวิทยาทั่วไป
สาขารังสีวิทยาทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2545
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีวินิจฉัย เมื่อปี พ.ศ. 2551