แชร์ข้อความนี้

นพ. วรชัย

แสงทองพินิจ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา & สมิติเวช ชลบุรี

นพ. วรชัย

แสงทองพินิจ

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2554
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ คณะแพทยศาสตร์ รพ.ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล