แชร์ข้อความนี้

น.พ. วิทยา

กำเนิดตันมณี

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

น.พ. วิทยา

กำเนิดตันมณี

ความชำนาญ
สาขารังสีวิทยาทั่วไป
สาขารังสีวิทยาทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น