แชร์ข้อความนี้

นพ. วิรัตน์

พลลาภานันท์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. วิรัตน์

พลลาภานันท์

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2527
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์