แชร์ข้อความนี้

น.พ. วิภู

วิจาระ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

น.พ. วิภู

วิจาระ

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี ปี พ.ศ. 2554
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ.2557