แชร์ข้อความนี้

พญ. วรัตดา

ปลายเนตร

ภาษา: อังกฤษ, ญี่ปุ่น & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. วรัตดา

ปลายเนตร

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

โรคหอบหืดในเด็ก

โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันในเด็ก

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2535
  • Certificate in Resident in Pediatrics, University of Chicago Medical Center, USA. University of Chicago Medical Center, , 2541
  • Diploma of the American Board of Pediatrics. , 2541