แชร์ข้อความนี้

พญ. อุษณี

เสริมดำรงศักดิ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. อุษณี

เสริมดำรงศักดิ์

ความชำนาญ
สาขาวิสัญญีวิทยา
อนุสาขาการระงับปวด & สาขาวิสัญญีวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2533
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาวิสัญญีวิทยา แพทยสภา เมื่อปีพ.ศ. 2536