แชร์ข้อความนี้

ทพญ. อุษา

ประเสริฐยิ่ง

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ทพญ. อุษา

ประเสริฐยิ่ง

ความชำนาญ
ทันตกรรมทั่วไป
ทันตกรรมทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย