แชร์ข้อความนี้

ทพญ. ตริตาภรณ์

โรจนะสิริ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ทพญ. ตริตาภรณ์

โรจนะสิริ

ความชำนาญ
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทันตกรรมจัดฟัน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2543
  • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมเด็ก
  • ประกาศนียบัตรด้านอินวิสไลน์