แชร์ข้อความนี้

น.พ. ไตรรงค์

โตสุขุมวงศ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

น.พ. ไตรรงค์

โตสุขุมวงศ์

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสต์ โรงพยาบาลศิริราช
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรสาขาวิชาศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลศิริราช