แชร์ข้อความนี้

นพ. ธัช

จิตไมตรีเดชสกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. ธัช

จิตไมตรีเดชสกุล

ความชำนาญ
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • รังสีวิทยา สาขารังสีวินิจฉัย , 2562