แชร์ข้อความนี้

พญ. ทศพร

วิศุภกาญจน์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. ทศพร

วิศุภกาญจน์

ความชำนาญ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
  • Certificate of Completion of Basic Sciences in Otolaryngology – Head & Neck Surgery Course. , 2560
  • Certificate of The International Course of Masterclass Blepharoplasty. Facial Plastic and Reconstructive Surgery Association of Thailand , 2560