แชร์ข้อความนี้

ทพ. ธัญญ์นิธิ

ฐิติโชติอริยกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ทพ. ธัญญ์นิธิ

ฐิติโชติอริยกุล

ความชำนาญ
ทันตกรรมบูรณะ
ทันตกรรมรากฟันเทียม
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2552
  • ประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง “งานปริทันต์ทำกันอย่างไร (รุ่นที่ 9)” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  , 2557
  • ประกาศนียบัตร ทันตกรรมจัดฟัน ศูนย์จัดฟันสยามนครอินทร์ ศูนย์จัดฟันสยามนครอินทร์ , 2558