แชร์ข้อความนี้

พญ. เทพธาดา

หวังตระกูลชัย

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. เทพธาดา

หวังตระกูลชัย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เวชปฏิบัติทั่วไป

อายุรศาสตร์ชลอวัย และฟื้นฟู

ความชำนาญ
เวชปฏิบัติทั่วไป
เวชปฏิบัติทั่วไป