แชร์ข้อความนี้

นพ. ธีวินท์

ทนุดำรงค์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

นพ. ธีวินท์

ทนุดำรงค์

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา ศัลยกรรมกระดูกและข้อ มหาวิทยาลัยมหิดล