แชร์ข้อความนี้

พจ. ธีรวัฒน์

ตั้งอร่ามวงศ์

ภาษา: จีน & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พจ. ธีรวัฒน์

ตั้งอร่ามวงศ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

แพทย์ทางเลือกแผนจีน

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาบัตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อปี พ.ศ.2554
  • Certificate of Traditional Chinese Medicine, Shanghai University, Changhai, China.