แชร์ข้อความนี้

นพ. ธีระ

สุริยวงศ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. ธีระ

สุริยวงศ์

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2548
  • วุฒิบัตรศัลยกรรมทั่วไป , 2556