แชร์ข้อความนี้

นพ. ธวัช

มงคลพร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ธวัช

มงคลพร

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร & สาขาอายุรศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2539
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2540
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา ปี พ.ศ.2543