แชร์ข้อความนี้

นพ. ธัชชัย

คำพิทักษ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ธัชชัย

คำพิทักษ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2543 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2543
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา ปี พ.ศ.2549 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2549
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก แพทยสภา ปี พ.ศ.2552 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2552