แชร์ข้อความนี้

พญ. ธนินจิตรา

พูลเพชรพันธุ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. ธนินจิตรา

พูลเพชรพันธุ์

ความชำนาญ
สาขาประสาทวิทยา
สาขาประสาทวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2549
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาประสาทวิทยา , 2556
  • Certificate of attended at the 3rd Asia-Pacific Symposium on Stroke and Cognitive Impairment.