แชร์ข้อความนี้

นพ. ธนะเทพ

ตั่นเผ่าพงษ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ธนะเทพ

ตั่นเผ่าพงษ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ - ผ่าตัดเปลี่ยนข้อ

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2542
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา ปี พ.ศ.2549
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมต่อยอดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์การกีฬา, โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแ