แชร์ข้อความนี้

พจ. ธนันพัชญ์

อัครสวารินทร์

ภาษา: จีน, จีนแมนดาริน & อังกฤษ ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พจ. ธนันพัชญ์

อัครสวารินทร์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

แพทย์ทางเลือกแผนจีน

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาบัตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์แผนจีนกวางเจา , 2558
  • Certificate of Training Psychiatric treatment with acupuncture, Ministry of Public Health, Thailand , 2559