แชร์ข้อความนี้

รศ.นพ. ธีระ

พิรัชวิสุทธิ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

รศ.นพ. ธีระ

พิรัชวิสุทธิ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ภาวะไขมันเกาะตับ

ภาวะตับแข็ง

มะเร็งตับ

ไวรัสตับอักเสบ

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ.2528
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา ปี พ.ศ.2532
  • Certificate Clinical Fellow in Hepatology, King's College School of Medicine and Den