แชร์ข้อความนี้

นพ. ธีระพล

สมหมายไชยา

ภาษา: ญี่ปุ่น & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ธีระพล

สมหมายไชยา

ความชำนาญ
สาขาวิสัญญีวิทยา
สาขาวิสัญญีวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาวิสัญญีวิทยา เมื่อปีพ.ศ.2543
  • Clinical Research Fellow at Nihon University Itabashi Hospital, Japan (Jan. 2003 - Jan. 2005)