แชร์ข้อความนี้

นพ. ธีรภัทร์

ใจประสาท

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. ธีรภัทร์

ใจประสาท

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ - ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยกรรม

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2549