แชร์ข้อความนี้

นพ. ธีร์

จุฬาโรจน์มนตรี

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. ธีร์

จุฬาโรจน์มนตรี

ความชำนาญ
สาขาวิสัญญีวิทยา
สาขาวิสัญญีวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2546
  • Visiting Resident in Pediatric Anesthesia, Department of Anesthesia, Montreal Children Hospital, McG
  • Diploma of Thai Board of Anesthesia (TBA), Fellowship of the Royal College of Anesthesiologists of