แชร์ข้อความนี้

พญ. ทัศลาภา

แดงสุวรรณ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. ทัศลาภา

แดงสุวรรณ

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน, อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก & สาขากุมารเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • อนุมัติบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
  • CERTIFICATION IN PEDIATRIC RHEUMATOLOGY FROM THE HOSPITAL FOR SICK CHILDREN, TORONTO, CANADA