แชร์ข้อความนี้

นพ. ฐาปนัสม์

ลิขิตมาศกุล

ภาษา: ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. ฐาปนัสม์

ลิขิตมาศกุล

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ปี พ.ศ. 2555
  • Breast Surgery Fellow at Department of Surgery, Phramongkutklao hospital, June 2013-present.