แชร์ข้อความนี้

พญ. ธันยพร

ฉันทโรจน์ศิริ

ภาษา: อังกฤษ, ญี่ปุ่น & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. ธันยพร

ฉันทโรจน์ศิริ

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
  • Certificate of advanced endoscopy training in the Pancreatobiliary team. University of Tokyo and Tokyo Medical University , 2553
  • Certificate of advanced endoscopy training. Nagoya University , 2558