แชร์ข้อความนี้

พญ. ธนัชพร

นันทวิสิทธิ์

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ความชำนาญ: สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

พญ. ธนัชพร

นันทวิสิทธิ์